Roll No. Name
Semester
Year
SAN2131001 SHRISTI SANDILYA 4 2021
SAN2131002 JUMI DAS 4 2021
SAN2131003 PRIYANKA BORDOLOI 4 2021
SAN2131004 NABARUN BORAH 4 2021
SAN2231001 SANGYUKTA BARMAN 2 2022
SAN2231003 AASTHAJITA DEKA 2 2022
SAN2231004 BHASWATI DAS 2 2022
SAN2231005 MAYUKHI BEZBARUAH 2 2022
SAN2231006 ANKIT BHARALI 2 2022
SAN2231007 ANIRBAN PARASAR 2 2022
SAN2231008 RAHUL SARMA 2 2022
SAN2231009 BHUMIKA DEKA 2 2022
SAN2231010 RAKTIMA BUJAR BARUAH 2 2022
SAN2231012 CHINMOY BAISHYA 2 2022