Roll No. Name
Semester
Year
SAN2061001 KONIKA CHAKRADHARA 3 2020
SAN2061002 NIBEDITA DEKA 3 2020
SAN2061003 DEEPSHIKHA BARUAH 3 2020
SAN2061006 RAKHI HAZARIKA 3 2020
SAN2061007 NABANITA CHAKRAVORTY 3 2020
SAN2061008 NITALEE SARMAH 3 2020
SAN2061010 TRISHA TRISHNA BORA 3 2020
SAN2061011 MONASHREE GOHAIN 3 2020
SAN2061012 NIKITA BORA 3 2020