Roll No. Name
Semester
Year
SAN2061001 KONIKA CHAKRADHARA 3 2020
SAN2061002 NIBEDITA DEKA 3 2020
SAN2061003 DEEPSHIKHA BARUAH 3 2020
SAN2061006 RAKHI HAZARIKA 3 2020
SAN2061007 NABANITA CHAKRAVORTY 3 2020
SAN2061008 NITALEE SARMAH 3 2020
SAN2061010 TRISHA TRISHNA BORA 3 2020
SAN2061011 MONASHREE GOHAIN 3 2020
SAN2061012 NIKITA BORA 3 2020
SAN2161001 Madol Augusti 4 2021
SAN2161002 JUBI RANI SAIKIA 4 2021
SAN2161003 RICHA BHARADWAJ SHARMA 4 2021
SAN2161004 RIMA BARMAN 4 2021
SAN2161005 NANDIKA DAS 4 2021
SAN2161006 Trishna Moni Das 4 2021
SAN2161007 Rashmi Ray 4 2021
SAN2161008 LAXMI DAS 4 2021
SAN2161009 BARASHA SARMA 4 2021
SAN2161010 NITU MONI MUDOI 4 2021
SAN2161011 HIRAN MAYI DEVI 4 2021
SAN2161012 GAKUL SARMA 4 2021
SAN2161013 Prajwalika Patowary 4 2021
SAN2161014 KANGKANA SAIKIA 4 2021
SAN2161015 JURI TALUKDAR 4 2021
SAN2161016 PRAGYASRI SARMA 4 2021
SAN2261001 MOUSUMI MALAKAR 2 2022
SAN2261003 RITAMONI KALITA 2 2022
SAN2261006 KANGKANA BAISHYA 2 2022
SAN2261007 JAYSRI DEKA 2 2022
SAN2261012 GOKUL BHUYAN 2 2022
SAN2261014 ANUBHA SARMAH 2 2022
SAN2261015 DIKHITA MEDHI 2 2022
SAN2261002 Violina Pathak 2 2022
SAN2261004 Priyanka Sandillya 2 2022
SAN2261005 JINTI TALUKDAR 2 2022
SAN2261008 MADHUSMITA MAHAJAN 2 2022
SAN2261009 Minakshi Goswami 2 2022
SAN2261010 ARPANA SAHARIA 2 2022
SAN2261011 JUBILEE DAS 2 2022
SAN2261013 DHANJITA MALAKAR 2 2022
SAN2261016 PRIYANKA DAS 2 2022
SAN2261017 Jinti Nath 2 2022
SAN2261018 DHRITI ROY 2 2022